Рехабилитационен кабинет Оранжерия Трудотерепавтичен кабинет Логопедичен кабинет Психологичен кабинет Малка кухня Сензорна зала
За контакти:
Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания гр. Монтана ул.”Александър Батемберг” 38 телефон 096/307 458 Дневен център за възрастни с умствени увреждания гр. Монтана ул.”Александър Батемберг” 38 телефон 096/306 248
Зали и кабинети
Начало Новини Обществени поръчки Контакти
Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания - гр. Монтана е открит на 19.03.2001 г.,  като нов вид услуга на територията на Община Монтана. Капацитетът му е 36 деца на възраст от 3 до  18 год, с различна степен на умствени и физически увреждания.   Центъра предоставя образователни, рехабилитационни и социални услуги за деца и младежи с  интелектуални и физически затруднения, дава знания, умения и навици с които пълноценно да се  включат в живота на общността.   ДЦДМУУ разполага с много добре подготвен екип от специалисти, работещи в прекрасна  обстановка и може да задоволи голяма част потребностите на хората с увреждания като:  - Рехабилитационни процедури; - Логотерапия; - Работа с психолог; - Арт-терапия; - Социална работа; - Сензорна стимулация; - Организиране на празнични и културни мероприятия; - Подготовка за интегрирано обучение в държавната училищна мрежа; - Подготовка за социално интегриране в обществото; С децата се работи индивидуално в зависимост от възможностите и потенциала на всяко дете. И  в зависимост от предпочитанията и желанията му.   Част от тях посещават масово училище с което процеса на интеграция става още по-полезен и  значим за самите деца, защото те навлизат в учебния процес заедно със своите връстници.  Дневният център работи и с техните родителите. Той им помага да преодолеят стреса и  психическото натоварване от една страна, а от друга  им предоставя информация, книги, материали за  работа или съвет как да се грижат и да помагат на детето, за да се справи то с трудностите които му  предстоят.   Убедени сме, че всяко дете е уникално, има възможности и желания, главното е те да бъдат  открити и стимулирани, да се развиват и усъвършенстват. 
Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания град Монтана
Нашият албум